Gemeente Stad Deinze

Afvalophaling aan huis

Opgelet: onderstaande info over ophaling van restafval, PMD, papier & karton en glas aan huis is NIET van toepassing als je in een zone woont waar gebruik gemaakt moet worden van de ondergrondse afvalcontainers (de info hierover vind je op deze pagina). In deze zones is GEEN ophaling aan huis voorzien voor deze afvalfracties.

 • Restafval wordt wekelijks aan huis opgehaald.
 • PMD en papier en karton worden om de twee weken samen opgehaald.
 • De glasophaling vindt één keer per maand plaats op het volledige grondgebied van Deinze.
 • Op het grondgebied van Nevele van voor de fusie staan er ondergrondse glascontainers aan de sporthal Oostbroek (Zeistraat) en aan de parking voetbalterrein Poesele (Paepestraat).
  Als een container vol zit, breng het glas dan naar een andere container. Plaats géén glas of ander afval naast de glascontainer, wie dat toch doet riskeert een boete voor sluikstorten.
 • De ophalingen van grofvuil en snoeiafval vinden plaats op afroep en tegen betaling.
  • Grofvuil wordt opgehaald door IVM, voor een afspraak kan je bellen naar 0800 13 580.
  • Ophalingen van snoeiafval gebeuren door de technische uitvoeringsdienst.
 • Textiel kan je deponeren in de textielcontainers verspreid over het grondgebied.

Welk afval je mag aanbieden en hoe je het moet aanbieden, vind je op de website van IVM

Wanneer afval buiten zetten?

Afvalzakken, PMD-zakken, papier en karton en glas mogen de avond voorafgaand aan de ophaaldag vanaf 18 u. worden buiten geplaatst. De ophaling begint reeds vanaf 5.30 u.

Problemen bij afvalophalingen?

Vragen over huis-aan-huisophalingen van restafval, PMD, grofvuil, glas, papier en karton?
Bel het gratis nummer 0800 13 580 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) of vul het webformulier in dat te vinden is op de website van IVM.

De kleur van de restafvalzakken van IVM is voortaan niet meer puur wit. Overeenkomstig Vlaamse regelgeving bevat de restafvalzak 50% gerecycleerde kunststof, waardoor de kleur is gewijzigd tot een grijstint. Indien je vaststelt dat de kwaliteit van één of meerdere zakken niet voldoet (geen opdruk / scheuren) mag je de rol binnenbrengen bij de dienst omgeving - in dienstencentrum Leiespiegel of in gemeentehuis Nevele om de rol in te ruilen. Deze dienst zal de slechte rol ter kwaliteitscontrole naar IVM opsturen.

Bedrag

Afvalzakken kosten:

 • 1,5 euro per restafvalzak met een inhoud van 60 liter
 • 0,80 euro per restafvalzak met een inhoud van 30 liter
 • 0,125 euro per PMD-zak met een inhoud van 60 liter
 • 0,125 euro per PMD-zak met een inhoud van 120 liter voor het scholenproject (alleen te verkrijgen op dienst omgeving)

Uitzonderingen

Personen met een beperking of bejaarden mogen hun afvalzakken, papier en glas vóór 18 u. buiten zetten als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer info.