Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Afvalophaling aan huis

  • Restafval wordt wekelijks aan huis opgehaald.
  • PMD en papier en karton worden om de twee weken samen opgehaald.
  • De glasophaling vindt één keer per maand plaats (op het grondgebied van Deinze voor de fusie).
  • De ophalingen van grofvuil en snoeiafval vinden plaats op afroep en tegen betaling.
    • Grofvuil wordt opgehaald door IVM, voor een afspraak kan je bellen naar 0800 13 580.
    • Ophalingen van snoeiafval gebeuren door de technische uitvoeringsdienst.
  • Textiel kan je deponeren in de textielcontainers verspreid over het grondgebied.

Welk afval je mag aanbieden en hoe je het moet aanbieden, vind je op de website van IVM

Wanneer afval buiten zetten?

Afvalzakken, PMD-zakken, papier en karton en glas mogen de avond voorafgaand aan de ophaaldag vanaf 18 u. worden buiten geplaatst. De ophaling begint reeds vanaf 5.30 u.

Problemen bij afvalophalingen?

Vragen over huis-aan-huisophalingen van restafval, PMD, grofvuil, papier en karton?
Bel het gratis nummer 0800 13 580 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) of vul het webformulier in dat te vinden is op de website van IVM

Uitzonderingen

Personen met een handicap of bejaarden mogen hun afvalzakken, papier en glas vóór 18 u. buiten zetten als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer info.