Gemeente Stad Deinze

Afkoppelen hemelwater

Alle nieuwe rioleringen scheiden het hemelwater van het afvalwater. Hemelwater dat op je dak terechtkomt, zal je moeten wegleiden langs een afvoer die volledig los staat van de afvoer van je afvalwater. Voor deze afkoppelingswerken op privéterrein kan je een subsidie aanvragen.

Hoe aanvragen

Het ingevulde aanvraagformulier (onderaan deze pagina te downloaden) bezorg je aan FARYS, Stropstraat 1, 9000 Gent.

Bedrag

De subsidie bedraagt 50% van de factuur met een maximum van 500 euro. Let op: bij een extra huisaansluiting vervalt het recht op de financiële tussenkomst.

Meer info

Bijkomende vragen? Neem contact op met Farys: 078 35 35 99.