Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Stedelijke adviesraad voor personen met een beperking

Doel en opdrachten

  • De adviesraad heeft als doel om op te treden als overlegorgaan met adviserende bevoegdheden tegenover het stadsbestuur en het Sociaal Huis met betrekking tot de woon-, werk-, ontspannings- en leefsituatie van personen met een beperking in Deinze, dit op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur en/of het Sociaal Huis;
  • permanente bewustmaking naar de overheid en de bevolking toe omtrent toegankelijkheid, integratie en andere materie met betrekking tot de woon-, werk-, ontspannings- en leefsituatie van mensen met een beperking in Deinze;
  • initiatieven ten behoeve van personen met een beperking co√∂rdineren en ondersteunen;
  • initiatieven nemen die bijdragen tot de integratie van personen met een beperking en die hun levenskwaliteit verbeteren, dit los van elke politieke, godsdienstige, culturele of filosofische strekking.