Gemeente Stad Deinze

Stedelijke adviesraad voor personen met een beperking

De stedelijke adviesraad voor personen met een beperking (STAPB) adviseert het stadsbestuur rond de woon-, werk- en leefsituatie van personen met een beperking. Daarnaast ondersteunt de STAPB initiatieven voor personen met een beperking en neemt zelf initiatieven die bijdragen tot hun integratie en levenskwaliteit. De STAPB informeert ook inwoners over alle thema’s die personen met een beperking aanbelangen.