Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Adviesraad kinderopvang

De adviesraad Kinderopvang heeft als doel mee vorm te geven aan de huidige en in de toekomst te nemen beleidsopties betreffende kinderopvang in Deinze.

De adviesraad Kinderopvang heeft een adviesfunctie:

  1. Het stadsbestuur adviseren bij de opmaak en uitvoering van het lokaal beleid inzake kinderopvang en eventuele bijsturing ervan.
  2. Het stadsbestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van kinderopvangvoorzieningen binnen de stad.
  3. Op eigen initiatief voorstellen doen en/of op verzoek van het schepencollege en de gemeenteraad advies verstrekken.

 Het stadsbestuur kan de adviesraad Kinderopvang aanvullende opdrachten geven.