Gemeente Stad Deinze

Adoptie

De dienst burgerzaken heeft enkel de taak de adoptie over te schrijven in de registers.

Kind en Gezin houdt toezicht op de procedures. Een adoptiebureau, een notaris of de vrederechter kan je bijstaan tijdens het adoptieproces.