Gemeente Stad Deinze

Biologisch moestuinieren in 4 stappen (als webinar door covid19 restricties)

Lesavonden: 04/02/2021 -- 18/02/2021 -- 04/03/2021 -- 18/03/2021 Door covid19 restricties gaat deze lessenreeks als webinar, via vier ZOOM sessies, door. Digitale documentatie in pdf voor alle deelnemers. Volgende items komen aan bod op de 1ste lesavond: • Welkom bij Velt en een korte voorstelling van onze organisatie. • Verschillen tussen “ecologisch moestuinieren” en gangbare kl...

Info

Wanneer

Prijs

€ 35,00
Leden van VELT vzw - 25,00 euro

Waar

Vrij Technisch Instituut
Leon Declercqstraat 1, 9800 Deinze

Contact

Organisatie

VELT Leieland
Lesavonden: 04/02/2021 -- 18/02/2021 -- 04/03/2021 -- 18/03/2021

Door covid19 restricties gaat deze lessenreeks als webinar, via vier ZOOM sessies, door.

Digitale documentatie in pdf voor alle deelnemers.

Volgende items komen aan bod op de 1ste lesavond:
• Welkom bij Velt en een korte voorstelling van onze organisatie.
• Verschillen tussen “ecologisch moestuinieren” en gangbare klassieke teelt. • Teelt technische aspecten: Wat is voorzaaien en waarom. Maken zaaigrond en waar moet zaaigrond aan voldoen. Wat is verspenen en waarom. Maken verspeengrond of potgrond.
• Zaden: het belang van goede zaden; de keuze; onderscheidt tussen zaadvaste en hybride zaden.
• Op wat te letten bij het zaaien: Wat gaan we zaaien en wat is het goede tijdstip.
• Temperatuur, wat kan tegen de koude en wat niet. Enkele voorbeelden.
• Rassenkeuze
• Zaaidiepte van de zaden, dichtheid van het zaaien, verdere grondbewerking.
• Zaaibakken en zaaitafels: met wat moet rekening worden gehouden?
• De wondere wereld onder glas , bescherming. Hoe hou ik deze wereld gezond ?
• Aan de hand van enkele bekende, maar minder “gemakkelijke” groenten komen specifieke teelttechnieken aan bod.

Volgende items komen aan bod op de 2de lesavond:
• Waarom een teeltplan voor de tuin?
• Groenten en hun specifieke bemesting.
• Groenten en hun familie waartoe zij behoren.
• Groenten en hun wachttijd.
• Welke groente komt waar te staan.
• Compost, het zwarte goud.
• Aandachtspunten bij het aanmaken van compost
• Het groeiende “schimmelprobleem”.
• Op wat te letten, en wat best te mijden bij het aanmaken van compost.
• GFT = Groenten, Fruit, Tuinafval = de koude omzetting en het compostvat.

Volgende items komen aan bod op de 3de lesavond:
Bemestingsleer:
• Hoe voedt een plant zich?
• Wat heeft zij nodig?
• De hoofdelementen van naderbij bekeken.
• De zuurtegraad en de invloed op de groenten.
• Relatie tussen grondsoort en de Ph.
• Wat zijn de gevolgen van een te hoge en te lage Ph.
• Meststoffen en mineralen. Wat zit erin?
• Groenbemesters: Het nut van groenbemesters.
• Elke groenbemester nader bekeken.
• Specifieke soorten en hun nut, alsook het gebruik van groenbemesters onder glas.

Volgende items komen aan bod op de 4de lesavond:
Gewasbescherming in de ecologische tuin.
• Preventieve maatregelen: een overzicht.
• Mechanische gewasbeschermingsmethoden: Agro –textiel: nader bekeken en toegepast.
• Koolkragen eens anders bekeken.
• Belagers van onze groenten: wie doet wat?
• Nuttige beestjes in onze tuin.
• Plantenaftreksels: Op wat moeten wij letten bij het aanmaken, wat is goed en wat niet.
• Verschillende brouwsels gemaakt en getest.
• Specifieke gewasbeschermingstechnieken toegepast op: Prei; ui; wortel; tomaat…
• Schimmels wie zijn deze belagers? Wat kunnen we doen ?
• Gesteentemelen : enkele onder de loep: wat is hun nut, en hoe zit het met de samenstelling.
• Natuurlijke vijanden en de toepassing ervan.