Gemeente Stad Deinze

Gemeentelijke activeringsheffing, belasting

Stad Deinze heft een jaarlijkse activeringsheffing op de kavels binnen een goedgekeurde niet vervallen verkaveling, die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen.

Hoe doe je aangifte?

Als belastingplichtige ontvang je jaarlijks een aangifteformulier van het stadsbestuur.

Ontvang je geen aangifteformulier van het stadsbestuur, dan moet je spontaan aangifte doen uiterlijk op 30 juni van het aanslagjaar.

Doe je aangifte online

Reglement

Belastingreglement - geldig vanaf 1 februari 2019

  • goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 januari 2019
  • bekendgemaakt op 30 januari 2019