Gemeente Stad Deinze

Aanvullende verkeersreglementen

Tijdelijke verkeersreglementen

Datum goedkeuring  Datum bekendmaking Tijdelijk verkeersreglement
18/07/2022 03/08/2022

Tijdelijke politieverordening op het verkeer houdende de invoer van een fietsstraat in het doodlopend deel van de Stadionlaan

18/07/2022 19/07/2022

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van verkeersdrukte rond Vosselare put op hittedagen - verlenging tijdens de zomer van 2022, 2023 en 2024

21/06/2022 29/06/2022

Tijdelijke politieverordening op het verkeer houdende het invoeren van een parkeerverbod t.h.v. Kortrijkstraat 37

21/06/2022 29/06/2022

Tijdelijk verkeersreglement houdende de invoer van beperkt eenrichtingsverkeer in de Tolpoortstraat het deel gelegen tussen de N43 en de Ommegangstraat - verlenging

21/06/2022 29/06/2022

Tijdelijke politieverordening op het verkeer: invoer van een knip in Amakers t.h.v. nr. 55 - verlenging

14/06/2022 22/06/2022

Tijdelijk verkeersreglement houdende het invoeren van gebiedsdekkende verkeersmaatregelen in de stationsomgeving te Hansbeke

14/06/2022 22/06/2022

Tijdelijke politieverordening op het verkeer houdende de invoer van een fietsstraat in de Sint-Hubertstraat - uitbreiding

02/06/2022 08/06/2022

Tijdelijk verkeersreglement houdende invoer van twee parkeerplaatsen te Vierschaar aan de zijde van de woning Merendreedorp nr. 28

24/05/2022 1/06/2022

Tijdelijke politieverordening op het verkeer houdende de invoer van een fietsstraat in de Tonnestraat

24/05/2022 1/06/2022

Tijdelijke politieverordening op het verkeer houdende de invoer van een fietsstraat in de Sint-Hubertstraat

24/05/2022 1/06/2022

Tijdelijk verkeersreglement houdende de invoer van een fietszone te Landegem

10/05/2022 18/05/2022

Tijdelijke politieverordening op het verkeer houdende het invoeren van een fietsstraat in de Achterstraat het deel gelegen tussen huisnummer 139 en de Pontstraat

10/05/2022 18/05/2022

Tijdelijke politieverordening op het verkeer houdende de invoer van een fietsstraat in de Poelstraat

19/04/2022 27/04/2022

Tijdelijke politieverordening op het verkeer houdende het invoeren van een parkeerverbod in de doodlopende zijtakken van Buiskouter

12/04/2022 21/04/2022

Tijdelijk verkeersreglement nav invoer schoolstraat in Leon Declercqstraat

12/04/2022 21/04/2022

Tijdelijk verkeersreglement nav invoer enkelrichting Ten Rodelaan (gedeelte gelegen tussen de N35 en basisschool Driessprong)

12/04/2022 21/04/2022

Tijdelijk verkeersreglement nav het invoeren van een fietststraat in de Beekstraat (gedeelte tussen de N43 en de spoorweg)

29/03/2022 13/04/2022

Tijdelijk verkeersreglement schoolstraat in de Tolpoortstraat voor het deel gelegen tussen de Brielstraat en de N43 (Gentstraat)

29/03/2022 13/04/2022

Tijdelijke politieverordening op het verkeer: invoer van een knip in Amakers

22/03/2022 30/03/2022

Tijdelijke politieverordening op het verkeer houdende de paddentrek te Poesele

22/03/2022 30/03/2022

Tijdelijke politieverordening op het verkeer: invoer van een Blauwe zone op Hubert Malfaitplein

15/03/2022 23/03/2022

Tijdelijk verkeersreglement houdende de invoer van beperkt eenrichtingsverkeer in de Tolpoortstraat het deel gelegen tussen de N43 en de Ommegangstraat - verlenging

08/03/2022 10/03/2022

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de doortocht Nokere Koerse bevoorrading Markt op zondag 13 maart 2022

22/02/2022 09/03/2022

Tijdelijk verkeersreglement houdende de invoer van een parkeerplaats voor autodelen in de Nevelestraat t.h.v. nr. 30

01/02/2022 09/02/2022

Tijdelijk verkeersreglement houdende de invoer van beperkt eenrichtingsverkeer in de Machelenstraat het deel gelegen tussen de Machelenbinnenweg en Machelenstraat t.h.v. achterzijde perceel Machelenbinnenweg nr. 4

18/01/2022 26/01/2022

Tijdelijke politieverordening op het verkeer betreffende de Grote Merestraat het deel gelegen tussen de Nevelestraat en de Julius Nieuwlandweg

18/01/2022 26/01/2022

Tijdelijke politieverordening op het verkeer houdende de invoer van een wegversmalling met voorrangsregeling in de Merendreestraat (N461) ter hoogte van nummer 14

14/12/2021 22/12/2021

Tijdelijk verkeersreglement houdende de invoer van beperkt eenrichtingsverkeer in de Tolpoortstraat het deel gelegen tussen de N43 en de Ommegangstraat - verlenging

07/12/2021 15/12/20021

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de inrichting van een fietsstraat in de Centrumlaan (gedeelte tussen de Sint-Hubertstraat en de Oostkouterlaan)

30/11/2021 08/12/2021

Tijdelijk verkeersreglement houdende invoer van een parkeerplaats voorbehouden voor pastoor op het kerkplein te Landegemdorp

30/11/2021 08/12/2021

Tijdelijk Verkeersreglement betreffende de parking KMSK Deinze tijdens thuismatchen

19/10/2021 28/10/2021

Tijdelijke politieverordening op het verkeer houdende invoer van een parkeerplaats voor autodelen thv Hansbekedorp nr. 13

19/10/2021 28/10/2021

Tijdelijke politieverordening op het verkeer houdende de invoer van een Shop & Go parkeerplaats in de Gentstraat thv nr. 14

28/09/2021 07/10/2021

Tijdelijk verkeersreglement houdende de invoer van beperkt eenrichtingsverkeer in de Tolpoortstraat het deel gelegen tussen de N43 en de Ommegangstraat

27/09/2021 27/09/2021

Tijdelijk verkeersreglement houdende het invoeren van verboden toegang voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken te Hansbeke bij aanvang en einde schooldag basisschool Sint-Paulus

Signalisatieplan verbod vrachtverkeer Hansbeke.pdf

31/08/2021 08/09/2021 Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van een Kiss en Ride parkeerstrook op de Brielpoortparking
31/08/2021 08/09/2021 Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van invoer stilstaan- en parkeerverbod in de Gentsesteenweg t.h.v. nr. 148 - 150
17/08/2021 24/08/2021 Tijdelijke politieverordening op het verkeer houdende de invoer van een fietsstraat in Hansbekedorp
12/08/2021 19/08/2021 Tijdelijke politieverordening op het verkeer houdende invoer van een parkeerverbod in Moeykenslos
03/08/2021 11/08/2021 Tijdelijke politieverordening op het verkeer houdende de invoer van een fietsstraat in een deel van de Pontstraat, Hellestraat en in een deel Leieoever
20/07/2021 28/07/2021 Tijdelijke politieverordening op het verkeer houdende invoer van twee Shop & Go parkeerplaatsen in de Schutterijstraat thv nr. 22 tot nr. 28
15/06/2021 23/06/2021 TVKR inrichten fietsstraat in L. Matthyslaan
15/06/2021 23/06/2021 TVKR invoer parkeerplaats voor autodelen parking Mudel
08/06/2021 17/06/2021 Tijd. politieverordening invoer oversteekplaats voetgangers Merendreestraat met Hansbekedorp
01/06/2021 10/06/2021 Tijdelijk verkeersreglement inzake Stadionlaan - addendum
01/06/2021 10/06/2021 Tijdelijk verkeersreglement invoer twee parkeerplaatsen kort parkeren Vierschaar
25/05/2021 02/06/2021 Tijdelijk verkeersreglement houdende invoer van een parkeerverbod op de brug Biebuyckstraat (N437)
27/04/2021 06/05/2021 Tijdelijke politieverordening op het verkeer: invoer zone 30 in Cromekestraat en in Karmenhoekstraat
02/03/2021 10/03/2021 Tijdelijk verkeersreglement houdende invoer van een parkeerstrook in Vierschaar
15.12.2020 23.12.2020 Tijdelijk verkeersreglement houdende invoer van eenrichtingsverkeer in de Kiekendreef tussen de Meirebeekstraat en de Meirstraat
27.10.2020 12.11.2020 Tijdelijk verkeersreglement houdende invoer van een voorrangsregeling door middel van een asverschuiving in Amakers t.h.v. nr. 9
27.10.2020 12.11.2020 Tijdelijk verkeersreglement houdende invoer van een voorrangsregeling door middel van een asverschuiving in Amakers t.h.v. nr. 5
20.10.2020 28.10.2020 Tijdelijk verkeersreglement houdende invoer van een voorrangsregeling door middel van een asverschuiving in de J. de Bethunelaan t.h.v. nr. 11 en t.h.v. nr. 23A
20.10.2020 28.10.2020 Tijdelijk verkeersreglement houdende invoer van een voorrangsregeling door middel van een asverschuiving in de Kiekendreef t.h.v. nr. 5 en t.h.v. nr. 15
03.09.2020 09.09.2020 Tijdelijk Verkeersreglement parkeerplaats thv Tolpoortstraat 16-18
01.09.2020 09.09.2020 Tijdelijk verkeersreglement kortparkeren C. Van der Cruyssenstraat
14.07.2020 16.07.2020 Tijdelijk verkeersreglement houdende invoer van een parkeer- en stilstaanverbod in de omgeving van Maaigemdijk – tweede herziening
31.12.2020 08.01.2020 TV doodlopende tak Beekstraat huisnummers 68-72
09.04.2019 23.04.2019 Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van verkeersdrukte rond Vosselare put op hittedagen tijdens de zomer van 2019, 2020 en 2021

Aanvullende verkeersreglementen (goedgekeurd door de gemeenteraad)

Datum goedkeuring door gemeenteraad Datum bekendmaking Aanvullend verkeersreglement (AV)
21/06/2022 24/06/2022

Aanvullend verkeersreglement houdende het inrichten van een parkeerplaats voor personen met een beperking ter hoogte van Koningin Astridstraat 49

28/04/2022 02/05/2022

Aanvullend verkeersreglement inzake beperkte parkeertijd op gemeentewegen - aanpassing

28/04/2022 02/05/2022

Gecoördineerd aanvullend verkeersreglement inzake beperkte parkeertijd op gewestwegen - aanpassing

28/04/2022 02/05/2022

Retributiereglement betalend parkeren (A) en het parkeren in de blauwe zone (B) - aanpassing

28/04/2022 02/05/2022

Aanvullend verkeersreglement inzake de Leiedam en de Leieoever

24/02/2022 01/03/2022

Aanvullend verkeersreglement inzake het markeren van een verdrijvingsvlak op de parkeerstrook ter hoogte van de Gentsesteenweg nr. 9

24/02/2022 01/03/2022

Aanvullend verkeersreglement betreffende het kruispunt Prinses Elisabethfietslaan – Gampelaeredreef - aanpassing

24/02/2022 01/03/2022

Aanvullend verkeersreglement inzake beperkte parkeertijd op gemeentewegen - aanpassing

27/01/2022 04/02/2022

Gecoördineerd aanvullend verkeersreglement snelheidsregimes (30/50/70)

27/01/2022 04/02/2022

Aanvullend verkeersreglement betreffende het kruispunt Prinses Elisabethfietslaan – Gampelaeredreef

27/01/2022 04/02/2022

Aanvullend Verkeersreglement betreffende de Karmstraat gelegen tussen de N43 en het spoor

16/12/2021 21/12/2021

Aanvullend verkeersreglement schoolstraten Kaaistraat, Tolpoortstraat, Nieuwstraat, Oostkouterlaan

16/12/2021 21/12/2021

Aanvullend verkeersreglement inzake fietszone centrum te Nevele - aanpassing

16/12/2021 21/12/2021

Aanvullend verkeersreglement inzake beperkte parkeertijd op gemeentewegen - aanpassing en coördinatie

16/12/2021 21/12/2021

Gecoördineerd aanvullend verkeersreglement inzake beperkte parkeertijd op gewestwegen - aanpassing

25/11/2021 28/11/2021

Aanvullend verkeersreglement inzake de Achterstraat

25/11/2021 28/11/2021

Aanvullend verkeersreglement inzake de Koningin Astridstraat

25/11/2021 28/11/2021

Aanvullend verkeersreglement inzake de Machelenstraat

25/11/2021 28/11/2021

Aanvullend verkeersreglement houdende het opheffen van de parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap ter hoogte van Merendreedorp 5

26/10/2021 04/11/2021

Aanvullend verkeersreglement m.b.t. invoer van een parkeerplaats voor autodelen in de Poelstraat thv nr. 213

26/10/2021 04/11/2021

Aanvullend verkeersreglement m.b.t. invoeren van twee parkeerplaatsen voor autodelen in de Buiskouter

26/10/2021 04/11/2021

Aanvullend verkeersreglement m.b.t. invoeren van twee parkeerplaatsen voor autodelen in den Bunker

23/09/2021 04/10/2021

Aanvullend verkeersreglement betreffende invoer van een woonerf in de Louis Dhontstraat en in de Germaine Declercqstraat

23/09/2021 04/10/2021

Aanvullend verkeersreglement inzake de Gaversesteenweg - wijziging

23/09/2021 04/10/2021

Aanvullend verkeersreglement betreffende invoer van een fietsstraat in de Achterstraat

23/09/2021 04/10/2021

Aanvullend verkeersreglement betreffende invoer van een fietsstraat in de Lucien Matthyslaan

23/09/2021 04/10/2021

Aanvullend verkeersreglement betreffende invoer parkeerverbod langsheen de Gentsesteenweg t.h.v. nr. 148 - 150

26/08/2021 03/09/2021

Aanvullend verkeersreglement houdende de invoer van een verkeersplateau en wegversmalling met voorrangsregeling In de Pontstraat ter hoogte van het kruispunt Pontstraat – Kempestraat

26/08/2021 03/09/2021

Aanvullend verkeersreglement inzake de Krekelstraat - aanpassing

26/08/2021 03/09/2021

Aanvullend verkeersreglement betreffende een parkeerplaats voor personen met een beperking ter hoogte van Nevelestraat 32

26/08/2021 03/09/2021

Aanvullend Verkeersreglement houdende invoer van een knip in de Peperstraat ter hoogte van nummer 33

26/08/2021 03/09/2021

Aanvullend Verkeersreglement houdende de invoer van een verkeersplateau en wegversmalling met voorrangsregeling In de Olmweg ter hoogte van nummer 5

22/06/2021 28/06/2021

Aanvullend Verkeersreglement houdende invoer van een parkeer- en stilstaanverbod in de Brandweerstraat zijde brandweerkazerne

22/06/2021 28/06/2021

Aanvullend Verkeersreglement houdende opheffen van het parkeer- en stilstaanverbod op vrijdag van 5u tot 13u in Kortemunt zijde even huisnummers

27/05/2021 01/06/2021 Aanvullend verkeersreglement inzake zonaal tonnageverbod in de zone Kerrebroek
22/04/2021 29/04/2021 Gecoördineerd aanvullend verkeersreglement inzake parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen
22/04/2021 29/04/2021 Aanvullend verkeersreglement betreffende drie parkeerplaatsen voor zorgverleners in Donzapark
25/03/2021 02/04/2021 Aanvullend verkeersreglement betreffende een parkeerplaats voor personen met een beperking ter hoogte van Kortrijksesteenweg 365
25/03/2021 02/04/2021 Aanvullend verkeersreglement inzake tonnagebeperking 2,5 ton t.h.v. Vaart Links, vanaf het verbindingsstraat Oossekouter tot aan de brug te Landegem - opheffing
25/03/2021 02/04/2021 Aanvullend Verkeersreglement betreffende het kruispunt N43 - Tolpoortstraat houdende fietsers toelaten rechtsaf te slaan wanneer het verkeerslicht op rood of oranje staat
25/03/2021 02/04/2021 Aanvullend Verkeersreglement betreffende het kruispunt Boomstraat – Gaversesteenweg (N35) houdende fietsers toelaten rechtsaf te slaan wanneer het verkeerslicht op rood of oranje staat
25/03/2021 02/04/2021 Aanvullend Verkeersreglement betreffende het kruispunt Molenstraat – N43 houdende fietsers toelaten rechtsaf te slaan wanneer het verkeerslicht op rood of oranje staat
25/03/2021 02/04/2021 Aanvullend Verkeersreglement betreffende het kruispunt Guido Gezellelaan – N43 – George
Martensstraat houdende fietsers toelaten rechtsaf te slaan wanneer het verkeerslicht op rood of oranje staat
25/03/2021 02/04/2021 Aanvullend Verkeersreglement betreffende het kruispunt Velostraat – N35 – Centrumlaan houdende fietsers toelaten rechtsaf te slaan wanneer het verkeerslicht op rood of oranje staat
25/03/2021 02/04/2021 Aanvullend verkeersreglement betreffende een parkeerstrook in de Toekomststraat ter hoogte van 28 tot en met 32A
25/03/2021 02/04/2021 Aanvullend verkeersreglement houdende invoer van een woonerf in het deel van de Sint-Hubertstraat gelegen tussen de Kortrijksesteenweg en Sint- Hubertstraat nr. 18
25/03/2021 02/04/2021 Aanvullend verkeersreglement houdende invoer van een woonerf in het doodlopend deel van de Dennendreef
25/03/2021 02/04/2021 Aanvullend verkeersreglement houdende invoer van een woonerf in het doodlopend deel van de Poeldendries
25.02.2021 01.03.2021 AV invoer van een voorrangsregeling door middel van een wegversmalling in de Winkelstraat ter hoogte van nummer 21 en nummer 24
25.02.2021 01.03.2021 AV Vaart Linkeroever: invoer voorrangsregeling door middel van een wegversmalling ter hoogte van nummers 44-48 en invoer van twee rijbaankussens ter hoogte van de fietsoversteek nabij de Meulenbroeckstraat alsook invoer van een snelheidsbeperking van 50 km/uur
25.02.2021 01.03.2021 AV Aarseleweg - invoer van een voorrangsregeling door middel van een wegversmalling ter hoogte van Aarseleweg 46 en 48
25.02.2021 01.03.2021 Gecoördineerd aanvullend verkeersreglement straten met beperkt eenrichtingsverkeer
25.02.2021 01.03.2021 AV parkeerverbod in de Markettestraat in het deel gelegen tussen de Lotenhullestraat en de Ketelstraat
28.01.2021 03.02.2021 AV invoer van een fietsstraat in de Nieuwstraat
26.11.2020 03.12.2020 AV fietsstraat in de Zeistraat
26.11.2020 03.12.2020 AV invoer fietsstraat in een deel van de Wallebeekstraat en invoer snelheidsbeperking van 50 km per uur
26.11.2020 03.12.2020 AV invoer twee rijbaankussens Vaart Links ter hoogte van nummer 81 en invoer snelheidsbeperking van 50 kmper uur
26.11.2020 03.12.2020 AV invoer verkeersdrempel in de Kauwestraat ter hoogte van nummer 6
26.11.2020 03.12.2020 AV Karrestraat het deel gelegen tussen de Wallebeekstraat en spoorlijn nr. 72
26.11.2020 03.12.2020 AV Rostraat het deel gelegen tussen de Nevelestraat en de Rostraat t.h.v. nr. 6
26.11.2020 03.12.2020 AV Stadionlaan
26.11.2020 03.12.2020 AV Tussenweg
22.10.2020 27.10.2020 Aanvullend verkeersreglement betreffende de parking van het oud gemeentehuis Nevele, Cyriel Buyssestraat 15 – 17 - aanpassing
22.10.2020 27.10.2020 Aanvullend verkeersreglement houdende het keren van de rijrichting Kalkhofstraat en deel Leiedam
24.09.2020 02.10.2020 Aanvullend verkeersreglement houdende invoer van een fietsstraat in het deel van de Leernsesteenweg gelegen tussen de Bagattestraat en de Ooidonkdreef
24.09.2020 02.10.2020 Aanvullend verkeersreglement houdende invoer van een fietsstraat in Vosselaredorp, Hoogstraat, en Blasiusdriesstraat
27.08.2020 04.09.2020 Aanvullend Verkeersreglement inzake de Vierschaar
27.08.2020 04.09.2020 Aanvullend Verkeersreglement houdende de invoer van verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen in de doorsteken van de Mouterijdreef naar de Markt
27.08.2020 04.09.2020 Aanvullend Verkeersreglement inzake de Sint-Hubertstraat
27.08.2020 04.09.2020 Aanvullend Verkeersreglement houdende het inrichten van een parkeerplaats voor personen met een beperking ter hoogte van Bullenstraat 4
27.08.2020 04.09.2020 Aanvullend Verkeersreglement houdende het inrichten van een oversteekplaats voor voetgangers in de Smissestraat ter hoogte van het kruispunt met de Leernsesteenweg
27.08.2020 04.09.2020 Aanvullend Verkeersreglement houdende het inrichten van een parkeerplaats voor personen met een beperking ter hoogte van Molenstraat 73
27.08.2020 04.09.2020 Aanvullend Verkeersreglement houdende invoer van een fietszone in de Dreef en zijstraat Ter Borg
27.08.2020 04.09.2020 Aanvullend Verkeersreglement betreffende het dubbelrichtingsfietspad gelegen in de Heerdweg
24.06.2020 26.06.2020 Aanvullend verkeersreglement houdende de verkeerssituatie gedurende de boerenmarkt op het kerkplein te Landegem
24.06.2020 26.06.2020 Aanvullend verkeersreglement houdende de verkeerssituatie gedurende de wekelijkse markt op de Nevelemarkt
24.06.2020 26.06.2020 Aanvullend verkeersreglement houdende de invoer van een fietsstraat in het deel van de Tolpoortstraat tussen de Kortrijkstraat en het Statieplein
24.06.2020 26.06.2020 Aanvullend verkeersreglement inzake de verkeerssituatie op de Markt
28.05.2020 03.06.2020 Aanvullend verkeersreglement houdende invoer van een wegversmalling met voorrangsregeling in de Vierboomstraat ter hoogte van nummer 1 alsook ter hoogte van nummer 8
28.05.2020 03.06.2020 Aanvullend verkeersreglement houdende invoer van een fietsstraat in het deel van de Leeuwstraat gelegen tussen de Zeverenkerkstraat en de Processiestraat
28.05.2020 03.06.2020 Aanvullend verkeersreglement houdende invoer van een fietsstraat in het deel van de Kerkstraat gelegen tussen de Bovenstraat en Landegemdorp
28.05.2020 03.06.2020 Aanvullend verkeersreglement inzake het kruispunt Stationsstraat – Dennendreef - Landegemdorp
28.05.2020 03.06.2020 Aanvullend verkeersreglement inzake de Bekstraat
28.05.2020 03.06.2020 Aanvullend verkeersreglement houdende het inrichten van een parkeerplaats voor personen met een beperking ter hoogte van August Piensstraat nummer 23
28.05.2020 03.06.2020 Gecoördineerd aanvullend verkeersreglement inzake parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen
28.05.2020 03.06.2020 Aanvullend verkeersreglement inzake de fietstunnel Karmstraat
28.05.2020 03.06.2020 Aanvullend verkeersreglement inzake de fietstunnel Tonnestraat
28.05.2020 03.06.2020 Aanvullend verkeersreglement houdende het inrichten van een parkeerplaats voor personen met een beperking ter hoogte van Slachthuisstraat 16-18
28.05.2020 03.06.2020 Aanvullend verkeersreglement houdende het inrichten van een oversteekplaats voor voetgangers in de Poelstraat ter hoogte van het kruispunt met de Toekomststraat
28.05.2020 03.06.2020 Aanvullend verkeersreglement inzake de verkeerssituatie op de Markt
28.05.2020 03.06.2020 Aanvullend verkeersreglement houdende het inrichten van twee oversteekplaatsen voor voetgangers in Merendreedorp ter hoogte van het kruispunt met de Vierschaar
28.05.2020 03.06.2020 Aanvullend verkeersreglement houdende het inrichten van een oversteekplaats voor voetgangers in de Bredeweg ter hoogte van het kruispunt met de Beentjesstraat
28.05.2020 03.06.2020 Aanvullend verkeersreglement inzake de Julius Nieuwlandweg – N461
28.05.2020 03.06.2020 Aanvullend verkeersreglement betreffende een parkeerplaats voor personen met een beperking ter hoogte van Kortrijksesteenweg 327
28.05.2020 03.06.2020 Aanvullend verkeersreglement inzake de Sint-Hubertstraat
20.02.2020 24.02.2020 Aanvullend verkeersreglement houdende invoer van een knip in het Martensveld ter hoogte van het kruispunt Martensveld - Vaart Linkeroever
20.02.2020 24.02.2020 Aanvullend verkeersreglement betreffende de parking van het oud gemeentehuis Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17
20.02.2020 24.02.2020 Aanvullend verkeersreglement inzake fietszone centrum te Deinze
23.01.2020 28.01.2020 Gecoördineerd aanvullend verkeersreglement snelheidsregimes (30-50-70)
19.12.2019 23.12.2019 AV gebiedsdekkende maatregelen in Patershofstraat, Brunshaag, Buiskouter en Bremkouter
28.11.2019 04.12.2019 AV parkeerplaatsen personen met beperking Paepestraat 7 
28.11.2019 04.12.2019 AV parkeerverbod doodlopend deel Dennendreef 
24.10.2019 28.10.2019 AV Prinses Elisabethfietslaan
24.10.2019 28.10.2019 AV Maaigemdijk
26.09.2019 02.10.2019 AV Hagebulk
26.09.2019 02.10.2019 AV Landegemdorp - Kerkstraat
26.09.2019 02.10.2019 AV Brielstraat - centrumparking - Mouterijdreef
29.08.2019 05.09.2019 AV afsluiting doorsteek Merendreedorp en Hammeken - addendum
29.08.2019 05.09.2019 AV Beekstraat
29.08.2019 05.09.2019 AV beperkte parkeertijd op gemeentewegen
29.08.2019 05.09.2019 AV Berten De Kimpestraat
29.08.2019 05.09.2019 AV E3-laan
29.08.2019 05.09.2019 AV Erfgoedlaan
29.08.2019 05.09.2019 AV Karmstraat
29.08.2019 05.09.2019 AV Karrewegstraat
29.08.2019 05.09.2019 AV parkeerverbod vrachtwagens deel N43
29.08.2019 05.09.2019 AV Paul Leytensstraat
29.08.2019 05.09.2019 AV Souverainestraat
29.08.2019 05.09.2019 AV verdrijvingsvlak parkeerstrook Kortrijksesteenweg 171 en 185
20.06.2019 28.06.2019 AV Oude Brugsepoort
20.06.2019 28.06.2019 AV knip Edekestraat
23.05.2019 28.05.2019 AV asverschuiving Zomergemstraat
25.04.2019 07.05.2019 AV beperkt eenrichtingsverkeer Ommegangstraat
25.04.2019 06.05.2019 AV Vaartlaan
25.04.2019 06.05.2019 AV Ten Bosse
25.04.2019 06.05.2019 AV Leon Declercqstraat
28.02.2019 06.03.2019 AV asverschuiving Kerselaarslaan
28.02.2019 06.03.2019 AV Statieplein
28.02.2019 06.03.2019 AV Tolpoortstraat
20.12.2018 21.12.2018 AV fietsstraat en voorrangsweg in deel Wakkense Heirweg
22.11.2018 26.11.2018 AV Kapellestraat - Dorpsstraat (N43)
22.11.2018 26.11.2018 AV Centrumlaan
22.11.2018 26.11.2018 AV Gebroeders Nachtergaelestraat
25.10.2018 26.10.2018 AV Machelenstraat
25.10.2018 26.10.2018 AV Burgemeester Van Crombrugghelaan
25.10.2018 26.10.2018 AV Bagattestraat - Leernsesteenweg
27.09.2018 02.10.2018 AV tonnageverbod 3,5 ton Oudenaardsesteenweg
30.08.2018 06.09.2018 AV Lucien Matthyslaan
30.08.2018 06.09.2018 AV Donzapark
28.06.2018 03.07.2018 AV tonnageverbod Nazarethsesteenweg
28.06.2018 03.07.2018 AV Ramstraat
28.06.2018 03.07.2018 AV Molenweg
28.06.2018 03.07.2018 AV Meulenstraat
28.06.2018 03.07.2018 AV Kattestraat
22.05.2018 29.05.2018 AV zonaal tonnageverbod in de zone Dentergemstraat
22.05.2018 29.05.2018 AV Kastanjelaan
22.05.2018 29.05.2018 AV Vossenbulk
29.03.2018 03.04.2018 AV Markt
29.03.2018 03.04.2018 AV Kaandelbeekstraat
29.03.2018 03.04.2018 AV Astenemolenstraat
29.03.2018 03.04.2018 AV Achterstraat
29.03.2018 03.04.2018 AV Edekestraat
29.03.2018 03.04.2018 AV Oostmeersdreef
29.03.2018 03.04.2018 AV Sint-Huberstraat
22.02.2018 28.02.2018 AV Brielstraat en parking thv Brielstraat - Mouterijdreef
22.02.2018 28.02.2018 AV beperkte parkeertijd op gewestwegen
24.10.2017 27.10.2017 AV Volhardingslaan
24.10.2017 27.10.2017 AV tonnageverbod Kakelstraat
24.10.2017 27.10.2017 AV Stationsstraat
28.09.2017 04.10.2017 AV parkeerverbod Europalaan
28.09.2017 04.10.2017 AV Kleine Pontstraat
30.05.2017 06.06.2017 AV Rijbroekstraat
30.05.2017 06.06.2017 AV Parijsestraat parking voetbalterrein Las Vegas - begraafplaats
30.05.2017 06.06.2017 AV Gaversesteenweg - stationsomgeving
25.04.2017 04.05.2017 AV Oude Heirbaan
23.03.2017 03.04.2017 AV zonaal tonnageverbod in de woonzone begrepen binnen de N35-Gaversesteenweg, spoorlijn Gent-Kortrijk, Parijsestraat en Krekelstraat (incl.)
23.03.2017 03.04.2017 AV Dosweg
23.03.2017 03.04.2017 AV Oudenaardsesteenweg (Slooversdreef)
23.03.2017 03.04.2017 AV Koningin Astridstraat
23.03.2017 03.04.2017 AV Bredestraat
23.03.2017 03.04.2017 AV Achterstraat
23.03.2017 03.04.2017 AV Engelhoekstraat
24.11.2016 06.12.2016 AV Brielstraat
24.11.2016 06.12.2016 AV Prinses Elisabethfietspad 
25.10.2016 04.11.2016  AV Oostkouterlaan (verbindingsweg tussen Oostkouterlaan en Kastanjelaan)
25.10.2016 04.11.2016 AV Kastanjelaan
22.09.2016 26.09.2016 AV Pontstraat en Hellestraat
30.06.2016 07.07.2016 AV Europalaan
30.06.2016 07.07.2016 AV Oudenaardsesteenweg (Slooversdreef)
30.06.2016 07.07.2016 AV Paddepoel
17.12.2015 23.12.2015 AV Kaaistraat 
17.12.2015  23.12.2015  AV Gentpoortstraat 
17.12.2015 23.12.2015 AV Stationsstraat
17.12.2015 23.12.2015 AV Ricardplein
17.12.2015 23.12.2015 AV Oostkouterlaan
24.11.2015 08.12.2015 AV cambiodelen in de stationsomgeving
24.11.2015 08.12.2015 AV Groenstraat en Leeuwerikenweg
24.09.2015 30.09.2015 AV Ghesquièrestraat
27.08.2015 03.09.2015 AV Gampelaeredreef en Paul Lowiestraat
27.08.2015 03.09.2015 AV Ardense Jagersstraat Gottem
27.08.2015 03.09.2015 AV zone 30 in dorpskern Bachte-Maria-Leerne
28.05.2015 16.06.2015 AV Oudestraat
28.05.2015 16.06.2015 AV Kortrijksesteenweg
23.04.2015 30.04.2015 AV Koningin Astridstraat en Driesstraat
23.04.2015 30.04.2015 AV Driesstraat
26.03.2015 31.03.2015 AV Veldstraat
26.03.2015 31.03.2015 AV Liefkemeirestraat
26.02.2015 04.03.2015 AV inrichten fietsstraat in de toegangsweg kerkhof Astene
26.02.2015 04.03.2015 AV Mouterijdreef
26.02.2015 04.03.2015 AV Legestraat
18.12.2014 19.12.2014  AV Poelstraat
27.11.2014 03.12.2014 AV Guido Gezellelaan 
27.11.2014 03.12.2014 AV Schipdonkstraat
27.11.2014 03.12.2014 AV Gampelaeredreef
23.10.2014 31.10.2014 AV Damstraat (N437)
25.09.2014 03.10.2014 AV zone 30 in Leieoever en Kleine Pontstraat in Astene
22.05.2014 28.05.2014 AV Stadionlaan
24.04.2014 30.04.2014 AV Machelenstraat
27.02.2014 17.03.2014 AV Machelenbinnenweg
27.02.2014 17.03.2014 AV Molenstraat
27.02.2014 17.03.2014 AV Europalaan
30.01.2014 01.02.2014 AV Oostkouterlaan - verbindingsweg school
28.11.2013 13.12.2013 AV Kauwestraat
23.10.2013 22.11.2013 AV zonale tonnagebeperking in de zone Oude Brugsepoort
26.09.2013 08.10.2013 AV Nieuwstraat
26.09.2013 08.10.2013 AV Gaversesteenweg (N35)
26.09.2013 08.10.2013 AV zonale tonnagebeperking in de stationsomgeving
22.08.2013 05.09.2013 AV Leeuwstraat
27.06.2013 16.07.2013 AV Vaart Linkeroever
27.06.2013 16.07.2013 AV Kromme Brug (kant Martensveld)