Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Aanvullende verkeersreglementen

 

Datum goedkeuring  Datum bekendmaking Aanvullend verkeersreglement (AV)
27.06.2013 16.07.2013 AV Kromme Brug (kant Martensveld)
27.06.2013 16.07.2013 AV Vaart Linkeroever
22.08.2013 05.09.2013 AV Leeuwstraat
26.09.2013 08.10.2013 AV zonale tonnagebeperking in de stationsomgeving
26.09.2013 08.10.2013 AV Gaversesteenweg (N35)
26.09.2013 08.10.2013 AV Nieuwstraat
23.10.2013 22.11.2013 AV zonale tonnagebeperking in de zone Oude Brugsepoort
28.11.2013 13.12.2013 AV Kauwestraat
30.01.2014 01.02.2014 AV betalend parkeren
30.01.2014 01.02.2014 AV Oostkouterlaan - verbindingsweg school
27.02.2014 17.03.2014 AV Europalaan
27.02.2014 17.03.2014 AV Molenstraat
27.02.2014 17.03.2014 AV Machelenbinnenweg
24.04.2014 30.04.2014 AV Machelenstraat
22.05.2014 28.05.2014 AV Stadionlaan
25.09.2014 03.10.2014 AV zone 30 in Leieoever en Kleine Pontstraat in Astene
23.10.2014 31.10.2014 AV Damstraat (N437)
27.11.2014 03.12.2014 AV Gampelaeredreef
27.11.2014 03.12.2014 AV Schipdonkstraat
27.11.2014 03.12.2014 AV Guido Gezellelaan
18.12.2014 19.12.2014 AV Poelstraat
26.02.2015 04.03.2015 AV Legestraat
26.02.2015 04.03.2015 AV Mouterijdreef
26.02.2015 04.03.2015 AV inrichten fietsstraat in de toegangsweg kerkhof Astene
26.03.2015 31.03.2015 AV Liefkemeirestraat
26.03.2015 31.03.2015 AV Veldstraat
23.04.2015 30.04.2015 AV Driesstraat
23.04.2015 30.04.2015 AV Koningin Astridstraat en Driesstraat
28.05.2015 16.06.2015 AV Kortrijksesteenweg
28.05.2015 16.06.2015 AV Oudestraat
27.08.2015 03.09.2015 AV zone 30 in dorpskern Bachte-Maria-Leerne
27.08.2015 03.09.2015 AV Ardense Jagersstraat Gottem
27.08.2015 03.09.2015 AV Gampelaeredreef en Paul Lowiestraat
24.09.2015 30.09.2015 AV Ghesquièrestraat
24.11.2015 08.12.2015 AV Groenstraat en Leeuwerikenweg
24.11.2015 08.12.2015 AV cambiodelen in de stationsomgeving
17.12.2015 23.12.2015 AV Oostkouterlaan
17.12.2015 23.12.2015 AV Ricardplein
17.12.2015 23.12.2015 AV Stationsstraat
17.12.2015 23.12.2015 AV Gentpoortstraat
17.12.2015 23.12.2015 AV Kaaistraat
17.12.2015 23.12.2015 AV Leiedam
30.06.2016 07.07.2016 AV Paddepoel
30.06.2016 07.07.2016 AV Oudenaardsesteenweg (Slooversdreef)
30.06.2016 07.07.2016 AV Europalaan
22.09.2016 26.09.2016 AV Pontstraat en Hellestraat
25.10.2016 04.11.2016 AV Gaversesteenweg
25.10.2016 04.11.2016 AV Kastanjelaan
22.05.2018 29.05.2018 AV Kastanjelaan
25.10.2016 04.11.2016 AV Oostkouterlaan (verbindingsweg tussen Oostkouterlaan en Kastanjelaan)
29.03.2018 03.04.2018 AV Sint-Huberstraat
24.11.2016 06.12.2016 AV Brielstraat
24.11.2016 06.12.2016 AV Prinses Elisabethfietspad
23.03.2017 03.04.2017 AV Engelhoekstraat
23.03.2017 03.04.2017 AV Achterstraat
29.03.2018 03.04.2018 AV Achterstraat
23.03.2017 03.04.2017 AV Bredestraat
23.03.2017 03.04.2017 AV Koningin Astridstraat
29.03.2018 03.04.2018 AV Oostmeersdreef
23.03.2017 03.04.2017 AV Oudenaardsesteenweg (Slooversdreef)
23.03.2017 03.04.2017 AV Dosweg
23.03.2017 03.04.2017 AV zonaal tonnageverbod in de woonzone begrepen binnen de N35-Gaversesteenweg, spoorlijn Gent-Kortrijk, Parijsestraat en Krekelstraat (incl.)
25.04.2017 04.05.2017 AV Oude Heirbaan
30.05.2017 06.06.2017 AV Gaversesteenweg - stationsomgeving
30.05.2017 06.06.2017 AV Parijsestraat parking voetbalterrein Las Vegas - begraafplaats
30.05.2017 06.06.2017 AV Rijbroekstraat
22.05.2018 29.05.2018 AV zonaal tonnageverbod in de zone Dentergemstraat
28.09.2017 04.10.2017 AV Kleine Pontstraat
28.09.2017 04.10.2017 AV parkeerverbod Europalaan
24.10.2017 27.10.2017 AV Stationsstraat
24.10.2017 27.10.2017 AV tonnageverbod Kakelstraat
24.10.2017 27.10.2017 AV Volhardingslaan
22.02.2018 28.02.2018 AV Brielstraat en parking thv Brielstraat - Mouterijdreef
22.02.2018 28.02.2018 AV beperkte parkeertijd op gewestwegen
29.03.2018 03.04.2018 AV Markt
29.03.2018 03.04.2018 AV Kaandelbeekstraat
29.03.2018 03.04.2018 AV Astenemolenstraat
29.03.2018 03.04.2018 AV Edekestraat
22.05.2018 29.05.2018 AV Vossenbulk
28.06.2018 03.07.2018 AV Kattestraat
28.06.2018 03.07.2018 AV Meulenstraat
28.06.2018 03.07.2018 AV Molenweg
28.06.2018 03.07.2018 AV Ramstraat
28.06.2018 03.07.2018 AV tonnageverbod Nazarethsesteenweg
30.08.2018 06.09.2018 AV Lucien Matthyslaan
30.08.2018 06.09.2018 AV Donzapark
27.09.2018 02.10.2018 AV tonnageverbod 3,5 ton Oudenaardsesteenweg vanaf de Karrewegstraat (vernieuwd kruispunt) richting Deinze
25.10.2018 26.10.2018 AV Bagattestraat - Leernsesteenweg.pdf
25.10.2018 26.10.2018 AAV Burgemeester Van Crombrugghelaan.pdf
25.10.2018 26.10.2018 AV Machelenstraat.pdf
22.11.2018 26.11.2018 AV Gebroeders Nachtergaelestraat
22.11.2018 26.11.2018 AV Centrumlaan
22.11.2018 26.11.2018 AV Kapellestraat - Dorpsstraat (N43)
20.12.2018 21.12.2018 AV beperkte parkeertijd op gemeentewegen
20.12.2018 21.12.2018 AV fietsstraat en voorrangsweg in deel Wakkense Heirweg
15.01.2019 07.02.2019 Tijdelijke politieverordening: knip Martensveld
28.02.2019 06.03.2019 AV Tolpoortstraat
28.02.2019 06.03.2019 AV Statieplein
28.02.2019 06.03.2019 AV Stadionlaan
28.02.2019 06.03.2019 AV asverschuiving Kerselaarslaan
25.04.2019 06.05.2019 AV Leon Declercqstraat
25.04.2019 06.05.2019 AV Ten Bosse
25.04.2019 06.05.2019 AV Vaartlaan
25.04.2019 06.05.2019 AV snelheidsregimes 30-50-70
25.04.2019 07.05.2019 AV beperkt eenrichtingsverkeer Ommegangstraat
23.05.2019 28.05.2019 AV asverschuiving Zomergemstraat
20.06.2019 28.06.2019 AV Oude Brugsepoort
20.06.2019 28.06.2019 AV knip Edekestraat
26.09.2019 02.10.2019 AV Brielstraat - centrumparking - Mouterijdreef
26.09.2019 02.10.2019 AV Leiedam - Leieoever
26.09.2019 02.10.2019 AV Landegemdorp - Kerkstraat
26.09.2019 02.10.2019 AV Hagebulk