Gemeente Stad Deinze

Aanleg vrijliggend fietspad op de Krommebrug

Gepubliceerd op  maandag 11 maart 2024

Huidige omleiding

Vanaf 6 mei start de laatste fase van de werken aan de Krommebrug. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werken de brug blijven gebruiken. Voor gemotoriseerd verkeer is de brug afgesloten. Er is in beide richtingen een wegomlegging voorzien: Oude Brugsepoort - Kouter - Tweebruggenlaan - Stadionlaan - Kongoplein. 

Onderstaande kaart is onderaan deze pagina in groter formaat te downloaden.

Vrijliggend fietspad op een van de belangrijkste fietsoversteken van de Leie-as

De Krommebrug in Deinze krijgt een vrijliggend fietspad en de aansluiting op rechteroever wordt vernieuwd. De werken starten op 18 maart en duren tot 14 juni 2024. De brug is een van de belangrijkste fietsoversteken van de hele Leie-as.

De Krommebrug in Deinze is goed voor een passage van 800 fietsers tijdens de ochtend- en avondspits. Daarmee is de brug een van de meest gebruikte oversteekplaatsen over de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie op Vlaams grondgebied.
 
Vandaag moeten al die fietsers over een aan de rijbaan aanliggend fietspad over de brug rijden. In de toekomst kunnen ze een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad gebruiken. Dat komt er aan de buitenbocht van de brug.
 
Stad Deinze maakt van de werken aan de brug gebruik om gelijktijdig op linkeroever de aansluiting naar Martensveld en naar Vaart Linkeroever te vernieuwen. Het nieuwe dubbelrichtingsfietspad wordt gecreëerd door een herprofilering van het brugdek. De rijweg op de brug wordt in breedte beperkt. De versmalling maakt het mogelijk om achter een afsluiting van betonnen jerseys een minimaal 2,7 meter breed dubbelrichtingsfietspad te creëren. Daarnaast komt ook nog een voetpad. Aan de binnenbocht van de brug blijft enkel een smal dienstpad over dat ook als voetpad kan worden gebruikt. Tijdens de werken vernieuwen we het asfalt van zowel de rijweg als het fietspad.

Op de oever moet het fietspad aansluiten op de aanpalende wegen. Daarom vinden ook daar werken plaats. Langs de vaart op rechteroever wordt het fietspad verbreed en met een berm afgescheiden van de rijweg. Het wordt achter het oorlogsmonument op het Kongoplein doorgetrokken om aan te sluiten op het fietspad in de Stadionlaan. Fietsers zullen daardoor niet onnodig rond de rotonde op het plein moeten rijden. Vijf bomen die de verbreding en doortrekking van het fietspad op het Kongoplein belemmeren, worden in de onmiddellijke nabijheid gecompenseerd. Dat gebeurt tussen de talud en de Cobbestraat op Linkeroever.

 

Fasering 

De werken starten op 18 maart op het Kongoplein, waar het fietspad wordt doorgetrokken op de oever achter het monument. 

Vanaf 8 april vinden werken plaats aan Vaart Rechts (tussen het Kongoplein en de Krommebrug). In de werfzone wordt richting Deinze 1 rijstrook afgesloten. Gemotoriseerd verkeer dat van de Krommebrug of Vaart Rechts komt en naar het centrum wil, zal via de Filliersdreef worden omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van de Ricardwegel. De bussen van De Lijn rijden om via de Tweebruggenlaan. 

6 mei starten de werken op de brug. Voetgangers en fietsers kunnen de Krommebrug blijven gebruiken. Het gemotoriseerd verkeer moet vanaf de start van de werken op de brug een omweg volgen en gebruik maken van de Vaartbrug. Onder voorbehoud van weer en onvoorziene omstandigheden zijn de werken vrijdag 14 juni klaar.