Gemeente Stad Deinze

Opdrachtsverklaring

Kwaliteit van leven: ‘Een aangenaam verblijf’

Het WZC Karel Picqué staat open voor valide, zorgbehoevende en demente bejaarden, die om gezondheids- en sociale redenen het bijzonder moeilijk hebben om verder thuis te blijven.

Het WZC wil een pluralistische instelling zijn, waar een huiselijke en familiale sfeer tussen bewoners en personeel heerst. In een gezellig en gemoedelijk woonzorgcentrum kunnen Deinzenaars zich thuis voelen. Daarom vinden we het ook belangrijk om tijd te maken voor een uitgebreid onthaal en opname.

We willen het de bewoners zo aangenaam mogelijk maken door een goede verzorging, een uitgebreid en aangepast animatieaanbod, verzorgde en gevarieerde voeding en een schoon en fris woonzorgcentrum.
Hierbij streven we naar zorg op maat binnen de mogelijkheden van ons woonzorgcentrum.
Daarbij willen we deze dienstverlening aanbieden tegen een zo gunstig mogelijke prijs.
We hebben respect voor elke bewoner en eerbiedigen zijn privacy.
In een open overlegcultuur wordt ruimte en tijd gemaakt voor het bespreken van wensen, vragen, suggesties en klachten van bewoners en familie.

We willen de betrokkenheid van de familie bij de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum bevorderen.
We stellen ons als doel om de zelfredzaamheid van de bejaarden systematisch te behouden en waar mogelijk te bevorderen.

Kwaliteit van werken: ‘Met respect voor het werk van eenieder’ 

In een harmonieuze werksfeer heeft ieder respect voor het werk van een ander en is er begrip voor elkaar.
Er is ruimte voor inspraak en een flexibele werkregeling.
We willen inspelen op een veranderende zorgvraag. Vandaar hechten we belang aan een blijvende goede vorming.
Elke nieuwe medewerker krijgt de nodige begeleiding zodat men zich vlot kan inwerken. 

Kwaliteit van organisatie: ‘Een open huis’

We willen blijven open staan voor wat in Deinze leeft en werken aan een positieve beeldvorming.
In relatie met externe en/of zelfstandige hulpverleners en diensten staat overleg centraal om zo te komen tot een optimale hulp- en dienstverlening.
We willen meewerken aan de opleiding van jonge mensen in alle diensten en zorgen daarom voor een aangepaste ondersteuning van stagiairs en jobstudenten.
We streven naar een nauw contact en een goede samenwerking met vrijwilligers.
We blijven oog hebben voor infrastructurele noden.