Gemeente Stad Deinze

Resultaten klimaatenquête

In april lanceerde Stad Deinze een klimaatenquête, die door velen van jullie werd ingevuld. We namen even de tijd om de antwoorden te verwerken, en nu zijn we klaar om ze met jullie te delen. Lees hieronder een korte samenvatting, of download het volledige rapport. 

Wie vulde de enquête in?

De enquête werd 350 keer ingevuld, met een mooie verdeling op vlak van geslacht, leeftijd en woonplaats. We merkten dat we voornamelijk antwoorden ontvingen van hoger opgeleide inwoners in een financieel comfortabele situatie. In het verdere traject zullen we daarom nog meer ons best doen om iedereen, uit alle groepen van de maatschappij, te betrekken bij het klimaatplan.

Wat leerden we uit de enquête?

We leerden veel uit jullie antwoorden, maar er waren een paar zaken die opvielen. We vatten ze samen in 5 lessen.

  1. Er is in Deinze duidelijk vraag naar meer aandacht voor het klimaat. De klimaatverandering wordt gezien als een ernstig probleem dat dringende actie vereist.
  2. Deinzenaren voelen zich onvoldoende op de hoogte van het klimaatbeleid van Deinze en vragen om meer informatie en sensibilisatie hieromtrent.
  3. Het belang van maatregelen rond duurzame mobiliteit (vb. Deinze Fietsstad) is bij de Deinzenaar al goed binnengekomen. Andere cruciale werven blijven echter op de achtergrond, met name energiemaatregelen (zowel het belang van energie besparen als van investeren in hernieuwbare energie).
  4. De gevolgen van de klimaatverandering laten zich ook in Deinze voelen. Men heeft hier het meest last van droogte en hitte.
  5. De grote meerderheid van de deelnemers ziet het aanpakken van de klimaatverandering als een gedeelde verantwoordelijkheid van alle spelers in onze samenleving. Iedereen kan op zijn manier een steentje bijdragen, samen hebben we impact!

Hartelijk bedankt aan iedereen die de tijd nam om de enquête in te vullen!