Gemeente Stad Deinze

Openbare verlichting

Brandt de lamp (niet)? Meld defecte straatverlichting via www.straatlampen.be

Via het eenvoudige online meldingsformulier belandt jouw melding van defecte straatverlichting direct bij de netbeheerder Fluvius. Duid de lamp(en) aan op de kaart, vermeld eventueel het steunnummer (uniek nummer op de verlichtingspaal) en geef door wat het probleem is. Fluvius herstelt dan zo snel mogelijk het defect. 

Stad Deinze wil in verschillende domeinen een duurzaam beleid voeren. Het masterplan voor de openbare verlichting is daar een voorbeeld van. Dit plan moet het energieverbruik aanzienlijke verlagen, en draagt zo tegelijk een steentje bij tot de vermindering van de CO2-uitstoot en de lichtvervuiling.

Visie

De stad wil een voorloper zijn in nieuwe technieken voor de openbare verlichting. Om deze openbare verlichting in de toekomst betaalbaar te houden, streeft Deinze naar een energie-efficiënte verlichting met een lage onderhoudskost. We verlichten waar en wanneer dit nuttig is, overbodige openbare verlichting vermijden we.

Rol van openbare verlichting

Openbare verlichting heeft een reeks belangrijke functies. Ze zorgt ervoor dat het openbare leven ook kan blijven functioneren bij weinig of geen daglicht. Licht zorgt voor veiligheid op de weg en kan bijdragen tot het veiligheidsgevoel, herkenbaarheid en sfeer. Maar uiteraard moet elke gemeente of stad ook keuzes maken en rekening houden met haar algemene doelstellingen, bijvoorbeeld als het gaat om rationeel energiegebruik.

De specifieke rol die de openbare verlichting vervult, hangt samen met het gebied waar ze gebruikt wordt en met de ruimtelijke invulling.

Verschillende behoeften

Op het grondgebied Deinze zijn wegen van verschillende types: bijvoorbeeld schoolomgeving, stadskern, landelijke wegen, straten in woonwijken, industriezones, (boven)lokale invals- en verbindingswegen met afgescheiden fietspad,… Elke zone heeft zo z’n eigen behoeften qua verlichting. De verlichting wordt daaraan aangepast. Op invals- en verbindingswegen met fietspad (bv. Karel Picquélaan, Leernsesteenweg, Oude Heirbaan, …) wordt de verlichting bijvoorbeeld extra op de fietsers gericht, zodat zij goed zichtbaar zijn. Vermits deze wegen ook verbindingen vormen, is het niet aangewezen om hier ’s nachts de lichten te doven. Op landelijke wegen daarentegen kan dit wel tussen 24 uur en 5 uur.

Verfijning plan openbare verlichting 2022

In september 2022 werd het openbare verlichtingsplan van Deinze verfijnd omwille van verschillende redenen. Hieronder lees je wat er verandert, waarom we dit doen en wanneer de veranderingen ingaan.