Gemeente Stad Deinze

Klimaatambities stad Deinze

Ons klimaat verandert, en dat plaatst onze samenleving voor een enorme uitdaging. Daarom sloten wereldleiders in Parijs in 2015 een akkoord om de temperatuurstijging op aarde ruim onder de 2°C te houden, met 1,5°C als streefdoel. In 2020 was de gemiddelde temperatuur op onze planeet echter reeds 1,2°C hoger dan in de pre-industriële referentieperiode. Het is dus dringend tijd voor klimaatactie! 

In dit globale verhaal van klimaatopwarming neemt Deinze als lokaal bestuur haar verantwoordelijkheid op. We ondertekenden het Burgemeestersconvenant, waarmee we ons engageren om de uitstoot van broeikasgassen op ons grondgebied fors terug te dringen. Onze visie is dat we tegen 2050 allemaal in koolstofarme en veerkrachtige steden zullen wonen met toegang tot betaalbare, veilige en duurzame energie.

Een dubbele ambitie

  1. Via mitigatiemaatregelen de uitstoot van broeikasgassen op ons grondgebied tegen 2030 met 40% verminderen, om uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat de netto uitstoot aan broeikasgassen nul is. Met het nieuwe klimaatplan vertalen we deze algemene doelstellingen naar concrete en lokale maatregelen.
  2. Via adaptatiemaatregelen bereiden we Deinze voor op extreme weersomstandigheden zoals hitte, droogte, wateroverlast en stormweer. 

De klimaatplannen van de stad vertalen deze algemene doelstellingen naar concrete maatregelen met zichtbare resultaten.