Gemeente Stad Deinze

Welzijn

In Kunstacademie Deinze volgen jong en oud les in dans, beeld, woord en muziek. Het is een basisvoorwaarde dat elk van hen zich welkom en veilig kan voelen. Om dat te garanderen ontwikkelt KADE een beleid rond integriteitszorg; dat is een steeds voortgaand proces.

Onder ‘integriteit’ verstaan we: de onaantastbaarheid van ieder individu in lichamelijk, seksueel, moreel en geestelijk opzicht. Integriteit gaat dus om het leren grenzen stellen én om het leren omgaan met grenzen. Integriteit is een belangrijk onderdeel van de professionele verantwoordelijkheid van alle personeelsleden van KADE, maar ook van al wie er les volgt of in KADE komt.

Lees hier meer over in onze visietekst: KADE - Visietekst Integriteitsbeleid.pdf.

Wil je een melding, klacht of hulpvraag indienen? Dan kun je hiervoor terecht bij onze API's (AanspreekPersoon Integriteit): Jolien Praet, Anneleen Vermeulen of Ann Joly.