Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Buitenschoolse opvang Nevele (2,5 tot 12 jaar)

Om het Coronavirus te bestrijden besliste het stadsbestuur de buitenschoolse kinderopvang Nevele open te houden.

Het stadsbestuur organiseert voor- en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de vakanties buitenschoolse kinderopvang in Nevele, Hansbeke, Landegem en Merendree.

De huidige uurregeling blijft gelden, behalve:

 • de kinderen uit kinderopvang Beertje kunnen van 's morgens 7 u. tot 's avonds 18.30 u. terecht in basisschool Don Bosco, Baarledorpstraat 4 in Drongen.

Waar?

 • Kinderopvang Bolleboos, Cyriel Buyssestraat 19, Nevele, tel. 09 321 92 66
 • Kinderopvang Kapoentje, Kloosterlaan 9, Nevele, tel. 09 321 92 69
 • Kinderopvang Harlekijn, Hansbekedorp 34 b, Hansbeke, tel. 09 321 92 67
 • Kinderopvang Kadeeke, Vosselarestraat 20, Landegem, tel. 09 321 92 68
 • Kinderopvang Beertje, Kerkstraat 43, Landegem, tel. 09 371 54 72
 • Kinderopvang Kwibus, Vierschaar 8, Merendree, tel. 09 321 92 64

Openingsuren

Tijdens het schooljaar

 • Op schooldagen is er opvang op maandag, dinsdag, donderdag van 7.00 tot 8.30 uur en van 15.30 tot 18.30 uur.
 • Op woensdag zijn Bolleboos, Harlekijn, Kadeeke en Kwibus geopend van 7.00 tot 8.30 uur en van 11.30 tot 18.30 uur.
 • Op woensdag is Beertje geopend van 7.00 tot 8.30 uur en van 11.30 tot 13.30 uur (op woensdagnamiddag kunnen de kleuters terecht in Kadeeke).
 • Op woensdag is Kapoentje alleen geopend van 7.00 tot 8.30 uur (op woensdagnamiddag kunnen de kinderen terecht in Bolleboos).
 • op vrijdag zijn alle opvangen geopend van 7.00 tot 8.30 uur en van 15.00 tot 18.30 uur.
 • er is geen opvang op zaterdag, zon- en feestdagen.

Tijdens schoolvakanties

Voor de opvang tijdens de vakanties wordt er gewerkt met voorafgaande inschrijvingen. Het aantal beschikbare plaatsen is daarbij beperkt. 


Voor wie

Schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar (tot en met zomervakantie na lagere school).

Hoe aanvragen

Vooraf persoonlijk komen inschrijven is noodzakelijk.

Brielpunt
Mouterijdreef 22
9800 Deinze
09 381 96 96
brieltuin@deinze.be

Inschrijvingen zijn mogelijk:

 • Elke voormiddag tussen 9 en 12 u. 
 • Op afspraak 

Annuleren

Inschrijvingen kunnen maar geannuleerd worden tot zeven dagen voor de opvangdag. Wanneer je uiteindelijk toch geen gebruik maakt van een opvangdag waarvoor er ingeschreven werd, zal er alleen bij afgifte van een doktersbriefje of een attest van de werkgever geen opvang worden aangerekend. Vermijd dit dus en reserveer alleen opvangdagen die je echt zal gebruiken.

Bedrag

Naschools: 1,10 euro per begonnen half uur

Schoolvrije dagen/vakanties

 • tussen 0 en 3 uur opvang: 4,60 euro 
 • tussen 3 en 6 uur opvang: 6,90 euro 
 • meer dan 6 uur opvang: 13,80 euro

Woensdagnamiddag: het voordeligste tarief voor de ouders: 1,10 euro per begonnen halfuur of het vakantietarief

Jaarlijks wordt een fiscaal attest bezorgd van de betaalde facturen.

Kortingen

Sociaal tarief: korting van 50% op de dagprijs voor ouders met een inkomen te vergelijken met het OMNIO-statuut, voor ouders in budgetbeheer en voor ouders bij wie een collectieve schuldenregeling loopt. 

Gelijktijdige aanwezigheid van kinderen uit hetzelfde gezin: korting van 25% op de dagprijs

Boetes

 • Afhalen na sluitingsuur: 10 euro per begonnen kwartier
 • Annulatie minder dan 1 week op voorhand op schooldagen: 10 euro per dag per kind (uitzondering: doktersbriefje of werkgeversattest)
 • Annulatie minder dan 1 maand op voorhand op schoolvrije dagen: 10 euro per dag per kind (uitzondering: doktersbriefje of werkgeversattest)

Meer info

Warme maaltijden?

Een warme maaltijd op woensdagmiddag tijdens schooldagen moet je reserveren in de respectieve opvangen op woensdagmorgen voor 8.30 uur. 
Een warme maaltijd op vakantiedagen moet je reserveren op werkdagen voor 8.30 uur.

Prijs:

 • kleuters: 2,50 euro per warme maaltijd
 • kinderen: 3,50 euro per warme maaltijd

Afhalen van de kinderen

De kinderen gaan voor en na school onder begeleiding in rij naar school of naar de opvanglocatie. Als de kinderen zich in de rij bevinden is het heel onveilig om ze dan af te halen of nog toe te voegen. Gelieve jouw kind dus nooit uit de rij te halen of toe te voegen. Wacht tot het veilig in de kinderopvang aangekomen is of breng het zelf naar school. Als jouw kind alleen, zonder begeleiding, de opvangplaats verlaat dient hiervoor een schriftelijke toestemming van de ouders te zijn. Gebruik hiervoor het formulier toelating afhaling kinderen (zie verder).