Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Buitenschoolse opvang Nevele (2,5 tot 12 jaar)

Het stadsbestuur organiseert voor- en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de vakanties buitenschoolse kinderopvang in Nevele, Hansbeke, Landegem en Merendree.

Voor wie

Schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar (tot en met zomervakantie na lagere school).

Waar?

 • Kinderopvang Bolleboos, Cyriel Buyssestraat 19, Nevele, tel. 09 321 92 66
 • Kinderopvang Kapoentje, Kloosterlaan 9, Nevele, tel. 09 321 92 69
 • Kinderopvang Harlekijn, Hansbekedorp 34 a, Hansbeke, tel. 09 321 92 67
 • Kinderopvang Kadeeke, Vosselarestraat 20, Landegem, tel. 09 321 92 68
 • Kinderopvang Beertje, Kerkstraat 43, Landegem, tel. 09 371 54 72
 • Kinderopvang Kwibus, Vierschaar 8, Merendree, tel. 09 321 92 64

Openingsuren

Tijdens het schooljaar

 • Op schooldagen is er opvang op maandag, dinsdag, donderdag van 7.00 tot 8.30 uur en van 15.30 tot 18.30 uur.
 • Op woensdag zijn Bolleboos, Harlekijn, Kadeeke en Kwibus geopend van 7.00 tot 8.30 uur en van 11.30 tot 18.30 uur.
 • Op woensdag is Beertje geopend van 7.00 tot 8.30 uur en van 11.30 tot 13.30 uur (op woensdagnamiddag kunnen de kleuters terecht in Kadeeke).
 • Op woensdag is Kapoentje alleen geopend van 7.00 tot 8.30 uur (op woensdagnamiddag kunnen de kinderen terecht in Bolleboos).
 • op vrijdag zijn alle opvangen geopend van 7.00 tot 8.30 uur en van 15.00 tot 18.30 uur.
 • er is geen opvang op zaterdag, zon- en feestdagen.

Tijdens schoolvakanties

Voor de opvang tijdens de vakanties wordt er gewerkt met voorafgaande inschrijvingen. Het aantal beschikbare plaatsen is daarbij beperkt. 

De regeling voor de schoolvakanties is als volgt:

Herfstvakantie 2019

maandag 28 oktober 2019 t.e.m. donderdag 31 oktober 2019

(niet op vrijdag 1 november 2019)

Bolleboos (doorlopend van 7.00 tot 18.30 uur)

Alle andere opvanglocaties zijn gesloten tijdens de herfstvakantie.

Hoe aanvragen

Inschrijven voor de kinderopvang gebeurt online via de webshop.

Bekijk hier de handleiding.

Annuleren

Inschrijvingen kunnen maar geannuleerd worden tot zeven dagen voor de opvangdag. Wanneer je uiteindelijk toch geen gebruik maakt van een opvangdag waarvoor er ingeschreven werd, zal er alleen bij afgifte van een doktersbriefje of een attest van de werkgever geen opvang worden aangerekend. Vermijd dit dus en reserveer alleen opvangdagen die je echt zal gebruiken.

Bedrag

 • ’s morgens en ’s avonds per begonnen half uur: 1 euro;
 •  op schoolvrije dagen (meer dan zes uren): 11 euro;
 • op schoolvrije halve dagen (tussen drie en zes uren): 6 euro;
 • voor een opvang minder dan drie uren: 4 euro;
 • warme maaltijd (soep en hoofdgerecht) (bestellen voor 8.30 uur): kleuters: 2,49 euro en lagere schoolkinderen: 3,20 euro;
 • vieruurtje en drankje: 0,46 euro;
 • laattijdige afhaling (per begonnen half uur): 13,42 euro;
 • niet tijdig annuleren bij inschrijving: 11 euro;

Er is een vermindering van 25 % vanaf een tweede kind uit eenzelfde gezin. De opvangkosten van de buitenschoolse kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar.

Meer info

Warme maaltijden?

Een warme maaltijd op woensdagmiddag tijdens schooldagen moet gereserveerd worden in de respectieve opvangen op woensdagmorgen voor 8.30 uur. 
Een warme maaltijd op vakantiedagen moet gereserveerd worden op werkdagen voor 8.30 uur.

Afhalen van de kinderen

De kinderen gaan voor en na school onder begeleiding in rij naar school of naar de opvanglocatie. Als de kinderen zich in de rij bevinden is het heel onveilig om ze dan af te halen of nog toe te voegen. Gelieve jouw kind dus nooit uit de rij te halen of toe te voegen. Wacht tot het veilig in de kinderopvang aangekomen is of breng het zelf naar school. Als jouw kind alleen, zonder begeleiding, de opvangplaats verlaat dient hiervoor een schriftelijke toestemming van de ouders te zijn. Gebruik hiervoor het formulier toelating afhaling kinderen (zie verder).