Gemeente Stad Deinze

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) Deinze telt een voorzitter en 8 leden. Ze worden gekozen door de OCMW-raad in verhouding tot het aantal OCMW-raadsleden dat elke partij telt.

Het decreet lokaal bestuur heeft het BCSD een specifieke, duidelijk afgebakende bevoegdheid toegekend.

Het BCSD is bevoegd om:

  • te beslissen over de individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie;
  • op eigen initiatief of op verzoek advies te geven over het gemeente- of OCMW-beleid aan het college, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Als het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over individuele dossiers doet zij dit:

  • op neutrale wijze;
  • met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager;
  • op basis van een sociaal verslag.

Het BCSD wordt aangestuurd door de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De voorzitter van het BCSD kan onder bepaalde voorwaarden zelf beslissen tot dringende hulpverlening. De voorzitter legt haar beslissing op de eerstvolgende vergadering van het bijzonder comité voor de sociale dienst voor ter bekrachtiging.