Gemeente Stad Deinze

10.000 stappen: elke stap telt!

Stad Deinze stapt mee in het project ’10.000 stappen: elke stap telt!’. Gedurende vier jaar zetten we de nodige stappen om de gezondheid en beweging van onze inwoners te verhogen en te streven naar die 10.000 stappen per dag. Elk jaar ligt de focus op een ander aspect, om na vier jaar hopelijk ons doel te bereiken.

Tien inwoners vormen samen een panel van ambassadeurs, die vertegenwoordiger zijn voor alle inwoners en groepen in stad Deinze. Zij denken mee over de inhoud van elke stap, de uitvoering en hoe we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Een drietal keer per jaar komt het panel samen om de vooruitgang te bespreken en ideeën voor te leggen aan het stadsbestuur.

In 2021 voorzagen we stappensignalisaties in het straatbeeld, in 2022 is het thema beweegroutes in Deinze, in 2023 zetten we in op het STOP-principe en gezonde mobiliteit en in 2024 zetten we lokale beweegacties op in samenwerking met het verenigingsleven.