Belleman stad Deinze

Nick Hollevoet

Nick Hollevoet werd op 18 maart 2012 officiëel aangesteld tot belleman van Deinze met als opdracht het aankondigen, promoten en animeren van feesten en evenementen in onze stad. De belleman zal bij verschillende evenementen en feestelijkheden aan het werk te zien zijn. Hij zal ook Deinze promoten over gans Vlaanderen en ver daar buiten.

Vlaanderen kent een lange traditie van bellemannen of stadsomroepers. Ze verkondigden vroeger het nieuws in de stad, toen er nog geen kranten bestonden en brachten zo de bevolking op de hoogte van mededelingen van het stadsbestuur en van aanbiedingen van middenstanders. Met een bel maakten ze hun aanwezigheid bekend en daardoor kwamen de mensen naar buiten om te luisteren naar hun mededelingen.

Aanstellingsbesluit gemeenteraad van 26 januari 2012
Wie is Nick Hollevoet?

De Deinse belleman ook op uw activiteit?
Het kan.Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan de cultuurdienst. De aanvraag wordt besproken in het schepencollege en een week later wordt de beslissing meegedeeld aan de contactpersoon.
Onkostenvergoeding: 100 EUR per activiteit.

Aanvraagformulier

anaXis NV