Nieuws uit Deinze

Aanbevelingen n.a.v. hittedagen en verhoogde ozonconcentraties

Het KMI voorspelt een gemiddelde minimumtemperatuur hoger dan 18°C en een gemiddelde maximumtemperatuur hoger dan 30°C vanaf woensdag 24 augustus 2016. Om jezelf te beschermen tegen hitte en ozon kan je heel wat maatregelen treffen: drink voldoende, hou het koel, doe het rustig aan, let op elkaar.

Oproep kandidaten GROS

Deinze heeft een eigen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, kortweg GROS. Voel je je als vertegenwoordiger van jouw vereniging of als geïnteresseerde burger geroepen om jouw bijdrage te leveren? Neem dan vóór 15 september contact op met de dienst sociale zaken.

11.11.11 heeft jou nodig!

Heb jij ook altijd je steentje willen bijdragen aan een betere wereld? 11.11.11 bundelt de krachten van mensen die ijveren voor een rechtvaardige wereld en is de koepel van alle Vlaamse Noord-Zuidorganisaties. Elke 11.groep organiseert activiteiten voor minder onrecht in Noord en Zuid. Geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? Geef vóór 15 september een seintje aan de dienst sociale zaken.

Stedelijke taallessen Frans 2016-2017

Stad Deinze organiseert taallessen Frans o.l.v. Mireille De Pourcq voor iedereen die zijn kennis van de Franse taal wil opfrissen of verruimen. In de lessen ligt de nadruk op spreekvaardigheid via gevarieerd en actueel lesmateriaal. Inschrijven is mogelijk vanaf 5 september, voor of na de lessen in dienstencentrum Elfdorpen.

Verkoop eigendommen Louis Dhontstraat / Tolpoortstraat

De gemeenteraad heeft in zitting dd. 30 juni jl. besloten over te gaan tot de procedure ”verkoop onder voorwaarden” van haar eigendommen ter hoogte van de Louis Dhontstraat/Tolpoortstraat. Op deze eigendommen wil de Stad, in samenwerking met een private partner, een kwalitatief en duurzaam project realiseren binnen een stedelijke context. Deadline indiening kandidatuurstelling: 16 september 2016 (ten laatste om 12 u.).

Meer leren over erfgoed en leuke prijzen winnen?

Vijf boeiende en leerrijke routes brengen jou langs de erfgoedhaltes in Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte. Los de vragen en raadsels op en bezorg ons het juiste antwoord. Misschien ga jij wel lopen met een leuke prijs. 

Taxusinzameling voor het goede doel

Breng je taxussnoeisel tussen 13 juni en 3 september naar het recyclagepark en draag zo je steentje bij in de strijd tegen kanker! Taxussnoeisel levert immers grondstof voor geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van kanker.

anaXis NV