Subsidie voor gevelrenovatie handelspanden en renovatie voor leegstaande handelspanden

Durf vernieuwen en verfraai uw handelszaak!

voorblad folderDeinze wil de commerciële aantrekkingskracht verhogen zodat onze stad een stad is waar het aangenaam winkelen en vertoeven is.

Om leegstaande en onaantrekkelijke handelspanden te vermijden, lanceert de stad Deinze met steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en het Vlaams Gewest een subsidie voor gevelrenovatie en renovatie van leegstaande handelspanden.

Met deze renovatiesubsidie wil de stad de uitstraling en kwaliteit van haar handelspanden verbeteren en de handelspositie versterken.
Voor wie?

Elk natuurlijke persoon of rechtspersoon die:
- houder is van zakelijke rechten op het handelspand
- huurder is van de commerciële ruimte in het handelspand

Algemene voorwaarden

Het volledige reglement kan je hier downloaden.

Subsidie

De uit te voeren werken moeten minimaal

  • 8.000 euro excl. btw bedragen voor het luik ‘Gevelrenovatie’,
    of
  • 8.000 euro excl. btw bedragen voor het luik ‘Renovatie leegstaand pand’

De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van de renovatie ten belope van 25 % van het factuurbedrag excl. btw met een maximum van 8.000 euro.

De maximale totale subsidie per handelspand bedraagt 8.000 euro.

Aanvraag van de subsidie

Een aanvraag tot het verkrijgen van de subsidie dient te gebeuren via het aanvraagformulier (hier te downloaden) en aangetekend te worden verzonden of tegen ontvangstbewijs afgeleverd te worden aan het Stadsbestuur Deinze – dienst lokale economie – Markt 21 – 9800 Deinze.


LET OP: aangezien deze subsidiemaatregel afloopt op 30 november kunnen er enkel nog dossier ingediend worden voor werken die effectief, na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, zullen uitgevoerd zijn ten laatste op 30 november.

Aanvang van de werken

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, mogen de werken niet beginnen vóór de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur Deinze en de aanvrager van de subsidie.

Met de steun van:

banner met logo's EFRO

anaXis NV